MÌ QUẢNG GÀ

More Views

MÌ QUẢNG GÀ

32.000₫

- Mì Quảng của người Quảng!

- Nguyên liệu sạch ( thực phẩm nhà quê xứ quảng kết hợp thực phẩm siêu thị)

Details

Thông tin thêm
Hỗ trợ
Top