Mì Quảng Hội An__Đường Út Tịch, Q.Tân Bình. (Đoạn Út Tịch nằm giữa 2 đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa)

 Mì Quảng Hội An__Đường Út Tịch, Q.Tân Bình. (Đoạn Út Tịch nằm giữa 2 đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa)

More Views

Top