THỨC ĂN NHANH - GỌI TƯ VẤN VÀ ĐẶT ĂN: 08 6272 3451

Bảng  Danh sách 
 1. MÌ QUẢNG TÔM,THỊT

  27.000₫
 2. MÌ QUẢNG GÀ

  32.000₫
 3. MÌ QUẢNG SƯỜN

  32.000₫
 4. BÁNH CANH CUA

  32.000₫
 5. THỊT HEO CUỐN BÁNH

  48.000₫
 6. GỎI GÀ TAM KỲ

  149.000₫
 7. NEM NƯỚNG TAM KỲ

  42.000₫
Top